Redo / Revisie chirurgie

Home Operaties Redo / Revisie chirurgie

Redo-/revisiechirurgie

Niet iedereen die een maagverkleiningsoperatie heeft ondergaan, is daar jaren later nog altijd even enthousiast over. Sommige patiënten zijn niet tevreden met het eindresultaat terwijl anderen blijvend last hebben van bijverschijnselen, zoals maagzuurklachten, braken of intolerantie voor bepaalde voeding. In deze situaties is een nieuwe ingreep, oftewel een redo- of revisiechirurgie, nodig. Wat is een revisiechirurgie precies, zijn er ook nadelen verbonden aan deze ingreep en wie komt er in aanmerking? U leest het allemaal in dit artikel!

Wat is redo-/revisiechirurgie?

Een redo-, of revisiechirurgie, kan gedefinieerd worden als de rechtzetting van de gevolgen van een eerdere vermageringsoperatie. Het kan hier zowel gaan om een aanpassing van een reeds eerder uitgevoerde ingreep als om een omvorming van een vroegere situatie. Denk hierbij aan het verwijderen van een eerder geplaatste maagband of het verlengen van een gastric bypass bijvoorbeeld. Hieronder krijgt u meer informatie over de meest uitgevoerde redo’s en de bijbehorende voor-en nadelen.

Revisiechirurgie na een maagband

Het is algemeen geweten dat het gewichtsverlies na een maagband bijna altijd minder is dan na een gastric bypass of een gastric sleeve. Daarom zijn veel maagbandpatiënten niet echt tevreden over de resultaten op lange termijn. Bij sommige mensen die een maagband hebben laten zetten, is er zelfs sprake van gewichtstoename na verloop van tijd. Verkeert u in een dergelijke situatie? Dan kan een redochirurgie een uitweg bieden. We kunnen uw maagband verwijderen en/of vervangen door een gastric bypass. Een gastric bypass staat bekend voor zijn zichtbare resultaten op lange termijn. Patiënten die de raad van hun chirurg opvolgen, en dus meer gaan bewegen en evenwichtiger gaan eten, zullen een gewichtsverlies van rond de 70% noteren na twee jaar. Ook andere neveneffecten, zoals veelvuldig braken of problemen met het eten van vaste voeding worden op deze manier verholpen.

Revisiechirurgie na een gastric sleeve

Ook na een gastric sleeve is het mogelijk dat u uw beoogde doel na enkele jaren toch niet behaald heeft. En dan is een bijkomende ingreep de enige oplossing. Afhankelijk van uw situatie zal de chirurg overgaan op een gastric bypass of een mini gastric bypass.

Revisiechirurgie na een gastric bypass

Mensen die het niet volhouden om hun levensstijl en eetpatroon blijvend aan te passen, lopen het risico om na verloop van tijd weer aan te komen. Toch zijn er ook zeldzame gevallen genoteerd van patiënten die opnieuw zijn bijgekomen o.w.v. andere, medische redenen. Voor deze mensen is een revisie-operatie een goed alternatief. In het geval van een redochirurgie na een gastric bypass zijn er meerdere mogelijkheden. De bypass kan verlengd worden, er kan een maagband geplaatst worden of de maag kan opnieuw kleiner gemaakt worden. Al deze operaties worden door een kijkoperatie gerealiseerd.

Redo / Revisie chirurgie

Wat zijn de voordelen van een revisiechirurgie?

Een revisiechirurgie wordt voornamelijk om twee redenen gedaan: extra gewichtsverlies en minder gezondheidsklachten.

Extra gewichtsverlies

Wanneer u een maagverkleiningsoperatie ondergaat, wilt u natuurlijk ook blijvend genieten van de resultaten. Wanneer u, om de één of andere reden, toch niet zoveel bent vermagerd, kan dit een serieuze afknapper zijn. Een revisie-operatie zorgt ervoor dat uw afvalproces opnieuw zal beginnen en leidt hoe dan ook tot veel extra gewichtsverlies.

Vermindering van symptomen van bepaalde ziektes

Niet enkel na een eerste maagoperatie, maar ook na een redo-operatie geniet u van verschillende gezondheidsvoordelen. Patiënten die lijden aan diabetes of een hoog cholesterolgehalte zullen steeds minder symptomen ervaren omdat ze steeds meer zullen afvallen. Het is evenzeer mogelijk dat uw symptomen volledig zullen verdwijnen.

Klachten veroorzaakt door de eerste ingreep verminderen

Sommige mensen zijn overgevoelig voor bepaalde voeding na een maagverkleiningsoperatie. Dit uit zich in frequente maag- en darmproblemen, oprispingen, braken, etc. Langdurig (moeten) leven met deze ongemakken is allesbehalve aangenaam en heeft een negatieve invloed op uw welzijn en dat van uw directe omgeving. Een revisiechirurgie zal ertoe leiden dat deze ongemakken verminderen.

Gewicht verliezen na redo / revisie chirurgie

Wat zijn de nadelen van een revisiechirurgie?

Hoewel een revisiechirurgie bedoeld is om de klachten ten gevolge van de eerste ingreep te herstellen, zijn er helaas ook enkele nadelen/gezondheidsrisico’s verbonden aan deze operatie.

Onvoldoende gewichtsverlies

Het komt gelukkig niet dikwijls voor, maar ook na een revisiechirurgie is het mogelijk dat u onvoldoende gewicht verliest en dus niet tevreden zult zijn met het resultaat. Gelukkig kunt u zelf wel heel veel doen om het risico hierop zo goed als uit te sluiten. Eet gezond en gevarieerd en zorg voor voldoende beweging, ook wanneer u een slechte dag heeft. Wanneer u een maagband laat weghalen en deze niet laat vervangen door een gastric sleeve of door een gastric bypass is het risico op onvoldoende gewichtsverlies uiteraard groter dan wanneer u dat wel doet.

Naadlekkage

Het risico op naadlekkage is groter bij een revisiechirurgie dan bij de eerste ingreep. Dit is logisch als u zich bedenkt dat er een tweede ingreep uitgevoerd wordt op dezelfde plaats. Naadlekkage kan, ook na een redochirurgie, snel behandeld en verholpen worden.

Bloedingen en infecties

Zowel bij een eerste maagverkleiningsoperatie als bij een revisie-operatie is het risico op bloedingen en infecties reëel.

Kans op verwikkelingen is groter

Door de inwendige littekens ten gevolge van de eerste ingreep is de kans op complicaties groter. De littekens zorgen nl. voor een minder goede bloeddoorstroming.

Te veel afvallen

Het gebeurt niet vaak, maar sommige patiënten verliezen zoveel gewicht dat ze uiteindelijk aan ondergewicht gaan lijden. Luister daarom steeds goed naar wat uw diëtist zegt.

Heeft u een vraag?

Wij streven er naar om u binnen onze nieuwe kliniek zo snel mogelijk te helpen. Dat kan door korte wachttijden en overzichtelijke behandelingen.

Neem contact op +31 6 82 04 08 97

Voor wie is een revisiechirurgie bedoeld?

Om in aanmerking te komen voor een revisiechirurgie dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Gezondheidsklachten door de eerste ingreep

Wanneer uw eerste maagverkleiningsoperatie een complicatie heeft veroorzaakt die zodanig groot is dat er een risico op gezondheidsschade bestaat, wordt u in bijna alle gevallen goedgekeurd voor een redochirurgie.

Onvoldoende gewichtsverlies o.w.v. medische redenen

Er bestaat geen algemeen geldende definitie voor “onvoldoende gewichtsverlies”. Medisch gezien is een vermageringsoperatie geslaagd als men na twee tot drie jaar ongeveer 15kg boven zijn/haar ideale gewicht zit. Sommige mensen verliezen, ondanks een gezond eet- en bewegingspatroon, toch relatief weinig gewicht. Deze mensen komen in aanmerking voor een tweede ingreep. Uiteraard wordt deze ingreep enkel toegestaan als ze als gezond bevonden wordt door uw chirurg.

Mensen tussen 18 en 65 jaar

Zoals dat voor elke maagoperatie het geval is, wordt een revisie-operatie ook alleen maar gerealiseerd bij mensen tussen 18 en 65 jaar. In andere leeftijdsgroepen is het risico op complicaties zodanig groot dat maagverkleiningsoperaties niet toegestaan zijn.

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie over een revisiechirurgie? Neem contact op met een specialist!

Bewegen na de redo / revisie chirurgie

Heeft u een vraag?

Wij streven er naar om u binnen onze nieuwe kliniek zo snel mogelijk te helpen. Dat kan door korte wachttijden en overzichtelijke behandelingen.

Neem contact op +31 6 82 04 08 97