Maagband

Home Operaties Maagband

Maagband

We hebben allemaal wel eens gehoord van een maagband. Maar wat is dat nu eigenlijk precies, welke voor- en nadelen gaan hiermee gepaard en wie komt er in aanmerking voor een maagband? U kunt het lezen op deze pagina.

Wat is een maagband?

Een maagband, bij velen beter bekend als een “gastric band” of een “maagring”, is een siliconen bandje dat rond de maag wordt geplaatst, net onder de slokdarm. De bedoeling van dit bandje is het verdelen van uw maag in een kleinere voormaag en een grotere restmaag. De verkleinde voormaag leidt ertoe dat u minder kunt eten waardoor u logischerwijze gewicht zult verliezen. Daarnaast zorgt de maagband ervoor dat u een langdurig vol gevoel zult ervaren waardoor uw trek in eten aanzienlijk vermindert.

Wat is een maagband?

Wat zijn de voordelen van een maagband?

Gewichtsverlies

Het spreekt voor zich dat gewichtsverlies het belangrijkste voordeel is van een maagband. Daarvoor doen we het tenslotte allemaal. Onderzoeken hebben uitgewezen dat patiënten met een maagband gemiddeld zo’n 40 tot 50% van hun overgewicht verliezen. Na twee jaar verliezen sommige patiënten tot 60% van hun overgewicht.

Eenvoudige ingreep

Een operatie houdt altijd risico’s in. Toch is het plaatsen van een maagband een eerder eenvoudige ingreep met zeer weinig risico’s. De maagband wordt d.m.v. een kijkoperatie geplaatst waardoor er niet in uw maag en/of darmen gesneden hoeft te worden. U begrijpt dan ook meteen waarom een gastric band veel minder ingrijpend is dan een maagverkleining.

Korte herstelperiode

Dit voordeel is het directe gevolg van het vorige. Doordat het hier gaat om een simpele ingreep waarbij er niet gesneden moet worden, zijn de littekens erg klein en zal u snel herstellen. Gemiddeld duurt het herstel na deze ingreep tussen drie en zes weken.

Een maagband is instelbaar

Soms kan het gebeuren dat de patiënt door toedoen van een maagoperatie te weinig essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt. Gelukkig kan de opening van een maagband op eender welk moment aangepast worden. Daarom hoeft u zich geen zorgen te maken over een voedingstekort. En dat geldt ook in het omgekeerde geval. Aan de binnenkant van de maagband zit er een ballonnetje dat verbonden is met een onderhuids reservoir. Door dit reservoir aan te prikken met een speciaal naaldje kan de doorgang in de maag verkleind worden totdat de gewenste grootte van de voormaag bereikt is.

Minder gezondheidsklachten

Overgewicht uit zich niet alleen op de weegschaal. Overgewicht leidt niet zelden tot diabetes, een (te) hoog cholesterolgehalte, hartaandoeningen, etc. Wanneer u (een gedeelte van) uw overgewicht verliest, vermindert het risico op deze aandoeningen. En dat is nog niet alles. Bij mensen die lijden aan diabetes, hart- en vaatziekten en/of andere gevolgen van obesitas verminderen de klachten hier rond na een maagband. In sommige gevallen verdwijnen ze zelfs volledig.

Verbeterde levenskwaliteit

Wie overtollig gewicht verliest, krijgt meer energie en dat uit zich uit elke dag opnieuw. Snel eventjes naar de winkel om de hoek, uw woning schoonmaken of een stukje gaan wandelen? Al deze activiteiten zullen na een maagband een pak simpeler en aangenamer zijn dan voorheen.

Maagband (mogelijk) resultaat

Wat zijn de nadelen van een maagband?

Minder gewichtsverlies dan bij een maagverkleining

Hoewel het laten zetten van een maagband een doeltreffende oplossing is voor overgewicht is het gewichtsverlies groter bij een maagverkleining. In de meeste gevallen gaat het om een verschil van ongeveer 20%. Ook het tempo waaraan u uw overgewicht verliest, ligt lager bij een maagring dan bij een maagverkleining.

Maagband kan wegglijden

Omdat een maagring een bandje is dat rondom uw maag wordt geplaatst, is de kans op verplaatsing van het bandje reëel. Wanneer dit gebeurt, zult u veel minder gewicht verliezen. Vaak is het zo dat het weken of zelfs maanden duurt voordat men beseft dat de maagband verschoven is.

Kans op beschadiging van de maagwand

Wanneer de maagband verschuift, wordt de kans op beschadiging van de maagwand groter.

Kans op braken

Indien het maagbandje te strak is afgesteld, is het bijna zeker dat u last zult krijgen van misselijkheid en braken. Gelukkig kan de band in dit geval wel opnieuw ingesteld worden.

Moeilijkheden met het eten van vaste voeding

Een maagband maakt de voormaag veel kleiner. Daardoor kunt u last ondervinden wanneer u vaste voeding eet.

Kans op lekkage van het reservoir

Het komt voor dat de maagklep gaat lekken bij deze ingreep. Dit kan leiden tot infecties.

Regelmatige medische controles verplicht

Net zoals bij alle maagoperaties met het oog op gewichtsverlies, moet u ook na een maagband bereid zijn om regelmatig op controle te gaan bij uw arts. Enkel zo kan uw progressie goed opgevolgd worden.

Heeft u een vraag?

Wij streven er naar om u binnen onze nieuwe kliniek zo snel mogelijk te helpen. Dat kan door korte wachttijden en overzichtelijke behandelingen.

Neem contact op +31 6 82 04 08 97

Welke resultaten kunt u verwachten na een maagband?

Hier bij ons in Nederland is een maagband veel minder populair dan een gastric bypass of een gastric sleeve o.w.v. het lagere gewichtsverlies. Terwijl u na een maagverkleining, mits u de raad van uw chirurg opvolgt, dikwijls 70 tot 80% van uw overgewicht kunt verliezen, schommelt dat bij een maagband rond de 50%. De risico’s tijdens de ingreep zelf zijn dan wel weer lager dan bij een maagverkleining.

Meer bewegen na een maagband

Voor wie is een maagband geschikt?

Niet zomaar iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een maagband. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:

BMI van 40 of hoger

Enkel mensen met morbide obesitas, of een Body Mass Index van 40 of hoger, komen in aanmerking voor een gastric band.
(Chronische) aandoening in combinatie met een BMI van 35 of hoger

In uitzonderlijke gevallen kunnen mensen met obesitas goed bevonden worden voor een maagband bij een BMI vanaf 35. Het gaat hier om patiënten die lijden aan een (chronische) aandoening, zoals de ziekte van Crohn, diabetes, etc.

Aantoonbare afvalpogingen hebben gedaan

Een chirurgische ingreep is altijd het laatste redmiddel. Daarom is het belangrijk dat u verschillende afvalpogingen ondergaan heeft vooraleer dat u zich op een lijst voor een maagband laat zetten.

Bereid zijn om evenwichtig te eten

Een maagband is geen wondermiddel. Wanneer u veel vet- en suikerrijke voeding blijft eten na een maagband kunt u niet verwachten dat u veel gewicht zult verliezen. Een evenwichtig voedingspatroon is essentieel tijdens uw afvalrace. Uiteraard wordt u begeleid door een erkende diëtist.

Bereid zijn om uw levensstijl permanent aan te passen

Gezond afvallen heeft naast de juiste voeding ook met voldoende beweging te maken. Deed u vroeger niet of nauwelijks aan sport? Dan zult u daar nu verandering in moeten brengen. U kunt beginnen met (korte) wandelingen te maken en na verloop van tijd steeds meer te gaan bewegen. Beweging zorgt er niet alleen voor dat u meer calorieën verbrandt, maar zal uw lichaam ook veel fitter maken waardoor de dagelijkse activiteiten veel prettiger en eenvoudiger worden. U moet nu tenslotte minder overgewicht meenemen.

Heeft u een vraag?

Wij streven er naar om u binnen onze nieuwe kliniek zo snel mogelijk te helpen. Dat kan door korte wachttijden en overzichtelijke behandelingen.

Neem contact op +31 6 82 04 08 97